بسته شماره ۱ سئو | ساینماد

2,000,000 تومان 1,500,000 تومان

مدت زمان: 45 روز اول؛

حداقل محتوی سازی: 500 پست سئو به همراه طراحی یک وب سایت زیرمجموعه سایت اصلی برای تبادل لینک؛

نتیجه مورد انتظار: حداقل یک کلیدواژه صفحه اولی بهمراه 500 پست سئو و بهینه سازی تمام ساختار و محتوای سایت بهمراه 2000 بک لینک سفارشی در 20 سایت ساینا؛

X