کاربر محترم لطفا توجه بفرمایید که تمامی محصولات و بسته های خدماتی این فروشگاه ، قیمت های مشخص خود را دارند. پرداخت شما از سیستم پرداخت با مبلغ دلخواه ، نشان می دهد که قبلا با مدیر فروشگاه ساینا درباره نحوه و میزان مبلغ پرداخت به شکلی غیر نقدی (قسطی) به تفاهم رسیده اید.